Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

woolowinka
19:23
8919 bee8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainspirations inspirations
woolowinka
19:21
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viapaulinac26 paulinac26
woolowinka
19:18
4184 d374 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vialetmego letmego

June 15 2015

19:55
5405 85f5 500
Reposted fromdowntheupstairs downtheupstairs viaRedPenny RedPenny

June 14 2015

woolowinka
10:18
4314 2416
Reposted fromfoods foods

June 06 2015

woolowinka
20:20
Nie chodzi o to, by się nigdy nie kłócić, ale o to, by się zawsze umieć pogodzić.
Reposted fromnikooos nikooos viainspirations inspirations
woolowinka
20:19
3299 4cc9

June 02 2015

woolowinka
19:13
4513 1256
Reposted fromshar17666 shar17666 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

May 31 2015

20:58
woolowinka
20:57
8455 4873
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMalaMii1986 MalaMii1986
woolowinka
11:35

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii vialetmego letmego
woolowinka
11:34
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton vialetmego letmego
woolowinka
11:26
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viapaulinac26 paulinac26

May 30 2015

14:20
8383 ecfd 500
Reposted fromfallingfast fallingfast viaEmilieBronte EmilieBronte
woolowinka
08:55
Udajemy przyjaźń, ukrywamy związki. Ale najgorsza jest miłość, której nie okazujemy. Najgorsze są rzeczy, które ukrywamy przed sobą
— Revenge
Reposted frommissbrodka missbrodka viapaulinac26 paulinac26
08:54
4531 dc49 500
Reposted fromtwice twice viahomefromhome homefromhome
08:53
4551 3a20 500

food-porn-diary:

Dark chocolate tart with blackberries and hazelnut praline [1068x1600]

Reposted fromwestwood westwood viaprettyfoods prettyfoods
woolowinka
08:53
1816 6552
Reposted fromoopsiak oopsiak viahomefromhome homefromhome
woolowinka
08:53
6614 8e6e 500
Reposted fromoopsiak oopsiak vianattaly nattaly
woolowinka
08:53
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc vianattaly nattaly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl