Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

woolowinka
13:00
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"

July 01 2015

woolowinka
18:58
7126 80f0 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

June 30 2015

woolowinka
19:43
Reposted from1911 1911 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 26 2015

woolowinka
18:57
0358 e47c 500
Reposted fromAgnik Agnik viaethiel ethiel
woolowinka
18:50
1861 83a3
Reposted fromkonbeto konbeto viaethiel ethiel
woolowinka
16:57

June 24 2015

woolowinka
18:09
2205 6331
Reposted fromnazarena nazarena viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 22 2015

woolowinka
20:25
4516 3744
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 21 2015

woolowinka
20:15
4881 2f84
Reposted fromfoods foods
woolowinka
17:25
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viakjuik kjuik
woolowinka
17:17
8208 cb9f 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaodulekkocurek odulekkocurek

June 19 2015

woolowinka
18:28
woolowinka
18:23
woolowinka
18:19
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vianie-zwykla nie-zwykla

June 17 2015

woolowinka
19:44
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaadwokatdiabla adwokatdiabla
woolowinka
19:43
4921 1868
Reposted fromhormeza hormeza viaadwokatdiabla adwokatdiabla
woolowinka
19:38
9862 aead 500
woolowinka
19:36
   
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
woolowinka
19:30
9472 0a5b
woolowinka
19:25
Reposted fromniinoir niinoir viavogel vogel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...